Parę słów o nas...

Założycielem FERRO CONSULTING jest Andrzej Ługowski, absolwent Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uczestnik wielu specjalistycznych kursów zawodowych oraz studium Zarządzanie i Zarządzanie Logistyczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Praktyk organizacji procesów logistycznych w branży energetycznej i produkcji przemysłu ciężkiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowego nauczania i szkolnictwa. Członek Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (SGEP), International Association for Energy Economics (IAEE) oraz Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki (PSML).

W swojej działalności skupiamy się przede wszystkim na umożliwieniu uczestnikom warsztatów pozyskanie praktycznych umiejętności potwierdzonych uzyskaniem CERTYFIKATÓW wydanych przez uprawnione podmioty jak również zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami, akcesoriami i osprzętem energetycznym oraz z korzyściami możliwymi do uzyskania poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i materiałów instalacyjnych. Dbamy również o przekazanie w formie zwięzłej, przejrzystej i w niezbędnym zakresie zagadnień teoretycznych związanych z tematyką warsztatów.

Jesteśmy otwarci i wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez uczestników warsztatów oraz osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach organizowanych przez FERRO CONSULTING przy współpracy z praktykami branży energetycznej oraz pracownikami naukowymi sektora energetycznego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naszych warsztatach jak również zachęcamy do zgłaszania potrzeb w tym zakresie, co pozwoli nam na dostosowanie formuły oraz tematyki warsztatów zgodnych z oczekiwaniami ich uczestników.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Ługowski

Komórka +48.602.553.222
biuro(at)ferroconsulting(dot)pl