Warunki uczestnictwa

Na warsztaty zapraszamy wszystkich chętnych pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne warunki uczestnictwa, zarówno dla osób biorących czynny udział w warsztatach i prezenterów jak również dla pragnących zaprezentować swoją firmę w formie folderów lub banerów.

W sprawie opłaty za udział w warsztatach prosimy o kontakt z organizatorami.